Proč filtrovat vodu?

Někdo by jitě mohl namítat, že voda z vodovodu je již ošetřená a může být tedy bez jakékoliv úpravy používána jako voda pitná. Je faktem, že voda po úpravě ve vodárnách splňuje parametry pro použití jako pitná voda, ale je zapotřebí si uvědomit, že voda k nám z vodárenkých nádrží musí urazit ještě poměrně dlouhou cestu potrubím různého stáří a různé kvality. Při cestě k Vám domů je voda vystavována působení často velmi starých a nevyhovujících vodovodních rozvodů které dokáží snížit kvalitu pitné vody na velmi špatnou úroveň.

Jak tedy předejít snadným a finančně nenáročným řešením konzumaci nekvalitní, znečištěné vody?

Jednoduše!

Filtrační konvice do domácností i kanceláří Vám poskytnou dostatek kvalitní pitné vody za cenu více než příznivou!

  • Sponzorované odkazy